Om DYFA

Vår historia

DYFA – Dynamic Facades – grundades i december 2011. Historien startade med en vision om att skapa intelligent solavskärmning utanför byggnader. Att bli en del av en älskvärd grön bygnads design. Sedan starten har DYFA teamet bestått av erfarna människor inom aluminium, fasad industrin, trä konstruktioner och arkitektur.

Men i 2012 blev produkterna ersatta av arkitektoniska visioner som kombinerade interiördesign med funktionalitet. Det var förfrågningar från retail/ butiks branschen, om det var möjligt att skapa ett skiljevägg system med nyckelorden hög finish, ästetik, lätt vikt, enkelt att transportera och lätt att montera.

Utifrån dessa nyckelord skapade DYFA sitt New York System i aluminium. Ett modul system med hög flexibilitet och möjlighet till att personliggöra enskilda önskemål av design och kombinationer. Ett modulsystem som är en form av Lego-system, där man själv kan sätta samman på kors och tvärs, allt efter vilka önskemål man har. Ett så pass unikt modulsystem, att DYFA kunde patentera uppfinningen.

Medarbetare

DYFA New York system

DYFA New York fuskspröjs

RESPECT

RETHINK

DESIGN

ACT

Vår vision, mission och värderingar driver det vi gör varje dag

Mission

Det är vår mission att producera och utveckla inre fasader, dörrar och inredningslösningar. Vi arbeter i huvudsak med aluminium och glas. Slutprodukten ska alltid möta kundens krav och vara bland de bästa på marknaden. Vi värdesätter det goda samarbetet med våra kunder och leverantörer.

VISION

  • Att vara våra kunders förstahand utvecklingspartner och leverantör
  • Att vara innovativ och ledande inom design
  • Att vara ett oberoende tillväxtföretag
  • Skapa en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare
  • Att skapa ett högre förädlingsvärde i våra produkter för våra kunder

<h3Värderingar

  • Integritet – att hålla våra löften
  • Passion – för kunder, kvalitet och prestanda
  • Innovation – outtröttligt för att söka det bästa och skapa unika lösningar
  • Respekt – för anställda, partners, samhället och miljön
  • Mod – att följa vår övertygelse