Projektering

Aluminium som byggemateriale

Vægt Aluminium er et meget let metal med en massefylde på kun 2,7 kg/dm³, hvilket svarer til en tredjedel af massefylden for stål. Alligevel kan aluminium opnå en høj styrke ved legering af den rene aluminium med andre metaller. Konstruktivt betyder det langt lavere belastning af underliggende bygningsdele.

Korrosion Aluminium har stor korrosionsbestandighed og har ikke samme korrosionssvagheder som stål. Dette gør eventuel efterbearbejdning på byggepladsen langt mindre proble­matisk. Samlingsdetaljer bliver ligeledes mindre kritiske.

Miljø Aluminium har en enorm genanvendelsesfordel. Energi­forbruget ved genanvendelse af aluminium udgør kun 5 % af den energi, der bruges ved fremstilling af primær aluminium. Genanvendt aluminium har de samme egenskaber og den samme kvalitet som primær aluminium. Aluminium er det mest udbredte metal i naturen, hvor 8 % af jordskorpen be­står af aluminiumforbindelser.

Æstetik Aluminiums lave vægt, høje styrke samt formbarhed giver høj grad af designfrihed. Dette giver mulighed for eksempel­vis design af skruespor, så større stabilitet og enklere mon­tage opnås.

Pris Håndtering af aluminium vurderes at være væsentlig let­tere end håndteringen af stål. Dette udmønter sig normalt også prismæssigt.