Montage & Vedligeholdelse

MONTAGEINSTRUKTIONER

GLASVÆGGE, VINDUER OG DØRE

DYFA® New York-systemet udmærker sig med en enkel montage.

Partier leveres som løsdele med mærkede profiler for lokalisering.

Rammer leveres samlede med glas, klar til at blive monteret ved et enkelt patenteret kliksystem.

Her er samlet instruktionsvideoer samt skriftlige vejledninger.

Vi anbefaler videoerne, der siger mere end tusind ord.

Videoer