DYFA’s privatlivspolitik


DYFA’s privatlivspolitik efterlever retningslinjerne for GDPR (General Data Protection Regulation).
GDPR har primært betydning for personer, der retter henvendelse til DYFA som privatkunde.

DYFA er dataansvarlig

I henhold til GDPR er DYFA dataansvarlig. Dette betyder, DYFA er i besiddelse af og håndterer personoplysninger, hvilket stiller en række krav til gennemsigtighed, rimelighed og ansvarlig håndtering.

Ved henvendelse til DYFA kommer DYFA i besiddelse af persondata relateret til det enkelte individ. Håndtering af data er nødvendig for at kunne kommunikere, indgå aftaler og for levering af ydelser. DYFA værner om integritet og privatliv og samler ikke flere oplysninger end påkrævet. DYFA anvender således udelukkende data indenfor rammerne af, hvad man med rimelighed kan forvente.

DYFA vedkender sig således sit ansvar i forhold til at behandle personoplysninger ansvarligt og med omhu.

Ligeledes har DYFA som dataansvarlig ansvaret for, eksterne databehandlere opfylder forpligtelserne i forhold til GDPR. Dette forhold sikres via databehandler aftaler mellem DYFA og pågældende tredjepart.

I udgangspunktet videregives personoplysninger ikke til tredjepart, dog er det i visse tilfælde nødvendigt for DYFA at videregive personoplysninger for eksempel ved videreforsendelse af kundeforespørgsler, bestilling af fragt og lignende.

Skulle der mod forventning ske et sikkerhedsbrist, vedkender DYFA sig sine forpligtelser som dataansvarlig, og vil i henhold til retningslinjerne for GDPR rette henvendelse til Datatilsynet og gøre opmærksom på sikkerhedsbristen. Risikoen for enkeltpersoner er meget lille, men skulle en sådan brist hos DYFA udgøre en risiko, vil de berørte personer blive kontaktet hurtigst muligt, såfremt det er muligt, og underrettes om sikkerhedsbristen.

Cookies

DYFA’s hjemmeside dyfanewyork.com benytter sig af cookies. Der er tale om statistiske cookies til indsamling af data relateret til hjemmesiden. Information bruges hovedsageligt til løbende justering samt forbedring af hjemmesiden.

DYFA har valgt at undlade pop-ups til indhentning af aktiv accept vedrørende brug af cookies på hjemmesiden dyfanewyork.com. Dette dels for at sikre optimal brugeroplevelse og dels på grund af typen af cookies der indsamles:

dyfanewyork.com indsamler kun statistiske cookies til brug i analytisk software, Google Analytics. Hjemmesiden måler således sidevisninger, antal besøgende, antal indsendte kontaktformularer, elektroniske enheder, trafikkilder, trafikflow og lignende.

GDPR og ePrivacy regulativerne vil løbende blive evalueret, såfremt der kommer nye retningslinjer eller fortolkninger.

For at sikre overensstemmelse med GDPR, har DYFA valgt at anonymisere IP-adresser i Google Analytics efter Googles standard, ved ændring af sidste to cifre til 00. Såfremt det ikke ønskes at efterlade tredjepartscookies som ovennævnte, på dyfanewyork.com eller andre hjemmesider, kan følgende links benyttes for en nærmere vejledning i browserindstillinger samt blokering af cookies:
ChromeExplorerFirefoxSafari

Yderligere information angående cookies og håndtering af cookies kan findes via en google søgning.

Ved henvendelse til DYFA

Ved henvendelse til DYFA opnår DYFA som dataansvarlig en række data relateret til individet, som vedkommende som bruger selv videregiver. DYFA kommer typisk i besiddelse af følgende personoplysninger:

Navn, Adresse, E-mailadresse, Telefonnummer og Betalingsinformation.

DYFA efterspørger kun oplysninger, der er relevante i forhold til kommunikation og levering af ydelser.

DYFA modtager gerne uopfordrede ansøgninger, og vi gør i den henseende opmærksom på, ansøgningerne gemmes, samt eventuel korrespondance i forbindelse med ansøgningsforløbet, i op til et år. Dette for at sikre relevante kandidater ikke bliver glemt og for bedst muligt overblik over tidligere kontaktpunkter.

I udgangspunktet gemmer DYFA al information relateret til en ordre, så længe det vurderes relevant. Dette for at kunne sikre optimal support ved henvendelser.

Individet har til hver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger DYFA opbevarer og har ligeledes ret til at få disse oplysninger slettet, så længe sletning af denne information ikke er i strid med anden gældende lovgivning, som for eksempel regnskabsloven. Ved ønske herom venligst kontakt DYFA via e-mail kontakt@dyfa.dk, eller udfyld kontakt formularen her, og henvis til DYFA’s privatlivspolitik.

Opdateret 01/07/2018